FAQ

 

Beth yw eich manylion i dalu gyda thalebau gofal plant?

 

Edenred: P20308601

Gov Tax Free Childcare: 'Cynllun Treganna' 50025557254

Sodexo: 166882

Busy Bees: 00037650

Kiddivouchers: Cynllun Treganna / Cynllun Gofal Melin Gruffydd

Care4: 22506517

Co-op / Imagine: 85005738

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beth yw oriau a lleoliadau'r cynlluniau gofal?

 

Lleolir y cynlluniau yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd.

Maent ar agor o 8:30am - 5:30pm dyddiau Llun - Gwener.

 

Ar gyfer pa oedran mae'r cynlluniau?

 

Rydym yn cynnig gwasnaeth gofal ar gyfer plant sydd eisioes yn y dosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6. 


Pa newidiau fydd mewn lle oherwydd COVID-19?

 

Yn anffodus nid yw'n bosibl i ni gynnig amserlen mor amrywiol o weithdai allanol a thripiau oherwydd canllawiau Covid.

Er hyn, byddwn yn cynnig amserlen o weithgareddau hwyliog, cyffrous gan gynnwys gweithgareddau crefft, chwaraeon, gemau ac ati bob dydd a byddwn yn treulio cymaint o amser a phosib yn chwarae allan - pan fo'r tywydd yn caniatau!

 

Bydd system arwyddo mewn / allan mewn lle a gofynwn yn garedig i chi ystyried os nad yw hi'n hollol angenrheidiol i chi ddanfon eich plentyn i'r cynllun erbyn 8:30am, i gyrraedd ychydig hwyrach yn y bore i osgoi ciwiau mawr yn ffurfio wrth y fynedfa.

Byddwn yn glanhau'r safle yn rheolaidd a bydd y staff yn pellhau'n gymdeithasol a gwisgo mygydau pan fo gofyn.

 

Nid wyf yn gallu mewngofnodi i'r safle er mwyn cwblhau archeb - pam fod hyn?

 

Mae angen creu cyfrif ar wahan i'ch cyfrif ar brif wefan Menter Caerdydd ar gyfer ein safle gofal, sef:

gofal.mentercaerdydd.org

er mwyn gallu mewngofnodi.

Os ydych eisioes wedi creu cyfrif ond wedi anghofio eich cyfrinair, plis cysylltwch gyda sian@mentercaerdydd.cymru er mwyn trefnu i'w ailosod.

 

Nid wyf wedi derbyn cadarnhad o fy archeb - yw hyn yn golygu nad ydi wedi'w gwblhau?

 

Fel rheol, wedi i chi gwblhau archeb, bydd ebost cadarnhad yn cael ei yrru'n awtomatig i chi.

Ar rhai adegau, nid yw'r ebost yn eich cyrraedd yn syth, ond nid yw hyn yn golygu nad yw'r archeb wedi'w gwblhau - os ydych yn derbyn cadarnhad fod y taliad wedi mynd trwyddo gan PayPal yna mae hyn yn golygu fod yr archeb wedi'w gwblhau. Os ydych dal yn ansicr, plis ebostiwch sian@mentercaerdydd.cymru a gallwn wirio fod yr archeb ar ein system.