FAQ

 

Beth yw eich manylion i dalu gyda thalebau gofal plant?

 

Edenred: P20308601

Gov Tax Free Childcare: 'Cynllun Treganna' 50025557254

Sodexo: 166882

Busy Bees: 00037650

Kiddivouchers: Cynllun Treganna / Cynllun Gofal Melin Gruffydd

Care4: 22506517

Co-op / Imagine: 85005738

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beth yw oriau a lleoliadau'r cynlluniau gofal?

 

Lleolir y cynlluniau yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd a maent yn rhedeg o 8:30am - 5:30pm Llun - Gwener.

 

Ar gyfer pa oedran mae'r cynlluniau?

 

Rydym yn cynnig gwasnaeth gofal ar gyfer plant sydd eisioes yn y dosbarth Derbyn hyd at flwyddyn 6 


Pa newidiau fydd mewn lle oherwydd COVID-19?

 

Yn anffodus nid oes posib i ni gynnig amserlen mor lawn a'r arfer eleni gan nad oes posib trefnu tripiau wythnosol a gweithdai allanol o'r math yrydym fel arfer yn gynnwys oherwydd cyfyngiadau iechyd a diogelwch. Er hyn, mi fyddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu - o fewn y cyfyngiadau - i gyhoeddi amserlen o weithgareddau priodol erbyn ddiwedd Mehefin '21. Bydd gweithgareddau crefft, chwaraeon a gemau ar gael i'r plant pob dydd o'r cynlluniau a byddwn yn treulio cymaint o amser a phosib yn chwarae allan yn yr haul!

 

Mi fydd system arwyddo mewn / allan newydd mewn lle a gofynwn yn garedig - os nad yw hi'n hollol angenrheidiol i chi ddanfon eich plentyn i'r cynllun erbyn 8:30am - i'w danfon ychydig hwyrach yn y bore fel nad oes ciwiau mawr yn ffurfio. Mi fyddwn yn glanhau'r safle yn rheolaidd a bydd y staff yn pellhau'n gymdeithasol a gwisgo mygydau pan fo gofyn.

 

Nid ydwyf yn gallu mewngofnodi i'r safle er mwyn cwblhau archeb - pam fod hyn?

 

Mae angen creu cyfrif ar wahan i'ch cyfrif prif wefan Menter Caerdydd ar gyfer safle gofal.mentercaerdydd.org er mwyn gallu mewngofnodi. Os ydych eisioes wedi creu cyfrif ond wedi anghofio eich cyfrinair, plis cysylltwch á gwenno@mentercaerdydd.cymru er mwyn trefnu i'w ailosod.

 

Nid wyf wedi derbyn cadarnhad o fy archeb - yw hyn yn golygu nad ydi wedi'w gwblhau?

 

Fel rheol, wedi i chi gwblhau archeb, bydd ebost cadarnhad yn cael ei yrru'n awtomatig i chi. Ar achlysur, nid yw'r ebost yn eich cyrraedd ond nid yw hyn yn golygu nad yw'r archeb wedi'w gwblhau - os ydych yn derbyn cadarnhad fod y taliad wedi mynd trwyddo gan PayPal yna mae hyn yn golygu fod yr archeb wedi'w gwblhau. Os ydych dal yn ansicr, plis ebostiwch sian@mentercaerdydd.cymru a mi allwn wirio fod yr archeb ar ein system.