Gofal Plant

Cynlluniau Gofal Haf - COVID-19

*** CLWB MELIN GRUFFYDD NAWR YN LLAWN ***

 

Rydym mor falch o allu ail-agor ein cynlluniau gofal a chroesawu'r plant yn ôl i ysgolion Treganna a Melin Gruffydd dros wyliau'r Haf.

 

Yn anffodus, ni allwn gynnig yr union wasnaeth yr oeddem yn gynnig yn arferol oherwydd cyfyngiadau llym iechyd a diogelwch Covid-19. Ni allwn ar y funud gynnig amserlen o weithdai allanol a thripiau gan fod rhaid lleihau y nifer o oedolion sy'n mynchu'r safleoedd ond, yn sicr, mi fyddwn yn darparu gwledd o weithgareddau ar y safle i'r plant, yn treulio cymaint o amser â phosib yn chwarae tu allan yn yr haul ac yn gweithio gyda'n gilydd i wneud y profiad yn un diogel, hwylus a chyffrous i bawb.

 

Mi fydd systemau arwyddo mewn / arwyddo allan newydd mewn lle yn y ddwy ysgol a gofynwn yn garedig i chi ddarllen drwy'r ebyst y bydd yn cael eu danfon i chi yr wythnos cyn i'ch plentyn fynychu - bydd y rhain yn cynnwys yr holl ganllawiau am yr wythnos ganlynol. Edrychwn ymlaen yn fawr i'ch gweld i gyd eto - Diolch

 

Cynllun Gofal Haf 2021

  £25 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

-

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Haf 2021

  £25 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

-

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.