Gofal Plant

Cynlluniau Gofal Chwefror - COVID-19



Roedd hi'n hyfryd cael croesawu plant i ysgolion Treganna a Melin Gruffydd dros wyliau'r Hydref.

Diolch i bawb ohonoch am ein cefnogi trwy ddefnyddio'r gwasanaeth yn ystod y flwyddyn. 

Unwaith eto'n anffodus, ni allwn gynnig yr union wasnaeth a gynigwyd cyn cyfyngiadau llym iechyd a diogelwch Covid-19. Ar y funud ni allwn gynnig amserlen llawn o weithdai allanol/tripiau gan fod rhaid lleihau y nifer o oedolion sy'n mynchu'r safleoedd ond, yn sicr, mi fyddwn yn darparu gwledd o weithgareddau ar y safle i'r plant, yn treulio cymaint o amser â phosib yn chwarae tu allan (pan fo'r tywydd yn addas) ac yn gweithio gyda'n gilydd i wneud y profiad yn un diogel, hwylus a chyffrous i bawb.

Bydd systemau arwyddo mewn / arwyddo allan mewn lle yn y ddwy ysgol a gofynwn yn garedig i chi ddarllen drwy'r ebyst a fydd yn cael eu danfon i chi yr wythnos cyn i'ch plentyn fynychu - bydd y rhain yn cynnwys yr holl ganllawiau am yr wythnos ganlynol.

Edrychwn ymlaen yn fawr i'ch gweld i gyd eto. Diolch yn fawr.

 

Cynllun Gofal Chwefror 2022

  £28 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

21/02/2022 - 25/02/2022

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Chwefror 2022

  £28 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

21/02/2022 - 25/02/2022

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.