Gofal Plant

Wedi ei ddiweddaru: 17/03/2021

Yn anffodus, rydym wedi gwneud y penderfyniad anodd i beidio â chynnig gwasanaeth gofal plant gydol dydd dros gyfnod gwyliau'r Pasg.

Y prif reswm dros hyn yw nad yw ein lleoliadau cofrestredig nac ysgolion eraill ar gael i ni a teimlwn nad oes canllawiau digonol yn bodoli i amlinellu sut i gynllunio a chynnal gwasanaeth gofal plant yn ddiogel mewn lleoliadau amgen. Ein prif fwriad drwy gydol pob cyfnod yw rhoi diogelwch a mwynhad y plant ar frig ein blaenoriaethau, a theimlwn na allwn wneud hyn o dan yr amgylchiadau presennol.

Estynnwn ein hymddiheuriadau i unrhywun sy'n gwynebu anawsterau a heriau oherwydd ein penderfyniad.

Er hyn, rydym yn ymrwymo i ddarparu gweithgareddau iaith Gymraeg i blant dros y gwyliau a byddwn yn gweithio tuag at gynnig cymaint o weithdai rhithiol ag y medrwn a byddwn yn eich diweddaru am ein holl wasanaethau trwy bostio ar y cyfryngau cymdeithasol ac yn ein cylchlythyr e-bost.

Diolchwn i chi o waelod calon am eich amynedd a'ch dealltwriaeth yn ystod y cyfnod anodd hwn, ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i groesawu'r plant yn ôl i'r Cynllun Gofal yn yr Haf, gobeithio!