Gofal Plant

Cynlluniau Gofal Hydref - COVID-19Roedd hi mor braf cael ail-agor ein cynlluniau gofal a chroesawu'r plant yn ôl i ysgolion Treganna a Melin Gruffydd dros wyliau'r Haf. Diolch i bob un wnaeth ddefnyddio'r gwasanaeth am ein cefnogi wrth geisio darparu gofal diogel. 

 

Eto, yn anffodus, ni allwn gynnig yr union wasnaeth yr oeddem yn gynnig yn arferol oherwydd cyfyngiadau llym iechyd a diogelwch Covid-19. Ni allwn ar y funud gynnig amserlen o weithdai allanol a thripiau gan fod rhaid lleihau y nifer o oedolion sy'n mynchu'r safleoedd ond, yn sicr, mi fyddwn yn darparu gwledd o weithgareddau ar y safle i'r plant, yn treulio cymaint o amser â phosib yn chwarae tu allan yn yr haul ac yn gweithio gyda'n gilydd i wneud y profiad yn un diogel, hwylus a chyffrous i bawb.

 

Mi fydd systemau arwyddo mewn / arwyddo allan newydd mewn lle yn y ddwy ysgol a gofynwn yn garedig i chi ddarllen drwy'r ebyst y bydd yn cael eu danfon i chi yr wythnos cyn i'ch plentyn fynychu - bydd y rhain yn cynnwys yr holl ganllawiau am yr wythnos ganlynol. Edrychwn ymlaen yn fawr i'ch gweld i gyd eto - Diolch

 

Cynllun Gofal Hydref 2021

  £25 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

25/10/2021 - 29/10/2021

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Hydref 2021

  £25 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

25/10/2021 - 29/10/2021

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.