Gofal Plant

Cynlluniau Gofal Gwyliau'r Haf 2022 - Archebion ar agor yn fuan.Diolch i bawb am ddefnyddio ein gwasaneth yn Ysgol Treganna dros y Sulgwyn. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi eto yn fuan.

Bydd archebion am Gynllun Gofal yr Haf yn agor yn fuan pan fyddwn yn lawnsio ein gwefan newydd.

Diolch yn fawr.

 

 

Cynllun Gofal Gwyliau'r Haf 2022 Bydd yr archebion yn agor yn fuan - pan fyddwn yn lawnsio ein gwefan newydd.

  £28 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

-

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Cynllun Gofal Gwyliau'r Haf 2022 - bydd archebion ar agor yn fuan, pan fyddwn yn lawnsio ein gwefan newydd.

  £28 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

-

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.