Gofal Plant

Cynlluniau Gofal Gwyliau'r PasgDiolch i bawb a ddefnyddiodd ein gwasaneth yn ysgolion Treganna a Melin Gruffydd dros wyliau'r Pasg. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu chi eto yn fuan.

Diolch yn fawr.

 

 

Cynllun Gofal Gwyliau'r Sulgwyn 2022

  £28 y dydd

Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

30/05/2022 - 01/06/2022

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

 

Yn anffodus, ni fyddwn yn darparu Cynllun Gofal ar safle Ysgol Melin Gruffydd dros y Sulgwyn eleni.

  £28 y dydd

Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

-

 

Archebwch Nawr

Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.