Gofal Plant

2020 Gofal Hanner Tymor Chwefror

Gwasanaeth Cynlluniau Gofal i blant dosbarth derbyn i flwyddyn 6 yn cael eu cynnal yn Ysgol Treganna ac Ysgol Melin Gruffydd, Yr Eglwys Newydd. 

Gweithgareddau dyddiol, teithiau, coginio, chwarae, crefft, partion, cornel ddarllen, gemau parasiwt a gweithdai wedi'u teilwra i oed y plant. Ar agor rhwng 8:30-5:30 bob dydd yn ystod gwyliau'r ysgol (ac eithrio Gwyl y Banc a Gwyliau'r Nadolig.) 

 
*Os nad ydych yn medru clicio i wneud archeb, golyga hyn bod y diwrnod hwnnw'n llawn ac bod y system archebu wedi cau*
*Nid oes modd rhoi ad-daliad am absenoldeb/salwch. Ni allem warantu bod modd newid dyddiadau/canslo archeb, ac mi fydd tal gweinyddol o £5 am wneud unrhyw newidiadau. 
 

Mae'r amserlen o weithgareddau i'w weld isod, ond nodwch y gallai ffactorau anrhagweladwy fel tywydd gwael neu salwch ar y diwrnod olygu ein bod yn gorfod gwneud newidiadau i'r trefniadau yma ar fyr rybudd.

Mae archebion a chofrestrau yn cael eu gweinyddu yn ystod oriau swyddfa: 9am-5pm Llun-Gwener (ag eithrio diwrnodau Gŵyl y Banc)

   

  Cynllun Gofal Chwefror 2020

    £25 y dydd

  Ysgol Treganna - 8:30am - 5:30pm

  17/02/2020 - 21/02/2020

   

  Archebwch Nawr

  Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

  Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

  Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

   

  Cynllun Gofal Chwefror 2020

    £25 y dydd

  Ysgol Melin Gruffydd - 8:30am - 5:30pm

  17/02/2020 - 21/02/2020

   

  Archebwch Nawr

  Talwch am y Cynllun Gofal gyda Paypal neu gyda Talebau plant.

  Cwblhewch y ffurflen yna ewch i'r 'checkout'.

  Heb gofrestru gyda ni? Byddwch yn cael eich danfon i'n ffurflen cofrestru cyn mynd ymlaen i PayPal.

   

   

      

   

  "Y plant wedi mwynhau yn fawr ar y diwrnodau! Wedi'u strwythuro yn dda ac y staff yn gyfeillgar iawn. Byddaf yn eich defnyddio eto diolch yn fawr!"

  "Dim ond gair bach o ddiolch i chi a'ch tîm am y gofal a'r hwyl gafodd fy mab yng Nghynllun Gofal Treganna.  Ro'n i wir yn gwerthfawrogi'r sylw a'r amser roddoch chi i sicrhau ei fod wedi setlo'n dda ac wedi cael profiadau hapus.  Byddaf yn sicr yn ei gofrestri ar gyfer cynllun y Pasg."